دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-7-3- درامد روزانه مرکز

     در این بخش کاربر میتواند در اخر روز از مقدار کل صندوق ویا در هر روز دیگر اگاه شود فقط لازم است از تقویم روز مورد نظر خود را انتخاب نمایدوسیستم خودکار جمع کل صندوق را به ان نشان خواهد داد.

شکل 4-15- صفحه مشاهده درامد روزانه

شکل4-15- صفحه مشاهده درامد روزانه

همچنین در صورت تمایل میتواند نسخه چاپی از لیست دشته باشد.

دراخر به نکاتی اشاره میکنم که در تمام قسمتهای نرم افزار در نظر گرفته شده است.

1- درهرفیلدی که از کاربر مقدار عددی خواسته شده اوفقط میتواند عدد وارد کندودر هر فیلدی که متن خواسته شده او فقط مجاز به وارد کردن حروف میباشد.

2- درهر قسمت که کاربر بخواهد ویرایش ویا حذفی انجام دهد مادامی که اطلاعاتی برای انتخاب نداشته باشد زدن دکمه ویرایش ویا حذف کاری انجام نمیدهد.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26