یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 | Sunday 22 nd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2 نرمال سازی

نرمال سازی یا به تعبیری هنجارسازی فرایندی است در رابطه با بانک های اطلاعاتی که به دو هدف عمده زیر انجام می شود:
کاهش افزونگی اطلاعات: به این معنی که اطلاعات فقط در یک مکان (جدول) ذخیره و در تمام بانک با استفاده از روابط منطقی تعریف شده قابل دسترسی باشد.
حفظ یکپارچگی اطلاعات : به این معنی که اعمال تغییرات بر روی اطلاعات (نظیر ایجاد، به هنگام سازی و حذف) در یک مکان انجام و به دنبال ان اثار تغییرات در تمام بانک مشاهده گردد.
فرایند نرمال سازی فرم های متفاوتی دارد و انچه در خصوص نرمال سازی اهمیت دارد تا فرم سوم ان است.
این برنامه از4 بخش اساسی محصولات، کاربر، فروش، مدیریت تشکیل شده است که قسمت فروش ان از چندین بخش ثبت فاکتور و وضعیت سفارش و پست تشکیل شده است که اگر اطلاعات قسمت فروش را در یک جدول  قرار دهیم تعدادی از فیلدها مقدار null می گیرند و همچنین تکرار فیلد ها بالا می رود به همین جهت قسمت فروش را به قسمت های وضعیت سفارش و اطلاعات خرید و اطلاعات محصول خریداری شده و اطلاعات فاکتور تقسیم می کنیم.
جدول اطلاعات خرید که  نیاز به اطلاعات کاربر دارد فیلد user_id را به عنوان کلید خارجی از جدول کاربر می گیرد و همچنین کلید اصلی جدول خرید فیلد transaction_id است.
در جدولی که اطلاعات محصول خریداری شده را ثبت میکند فیلدtransaction_id و فیلد product_id (که نشانگر اطلاعاتی از محصول خریداری شده است) مورد نیاز است که به عنوان کلید خارجی در این جدول استفاده می شوند.
در جدول اطلاعات فاکتور، هر فاکتور با شناسه factor_id مشخص می شود که نیاز به اطلاعاتی از محصول خریداری شده (product_id) و خریدار (user_id) دارد که به عنوان کلید خارجی از انها استفاده شده است. دلیل اینکه این جدول را از جدول اطلاعات خرید جدا کردیم اینست که حجم زیادی از اطلاعات کنار هم قرار می گرفتند در حالی که هنگام بررسی اطلاعات خرید، نیازی به اطلاعات محصول نداریم.
همچنین برای مشخص کردن قیمت پست نیاز به نام استان و مسافت داریم که به دلیل اینکه به کنار هم بودن این اطاعات نیازی نیست هر کدام را در یک جدول قرار دادیم تا از تکرار بپرهیزیم.
برای دسته بندی محصولات نیازی به ویژگی محصولات نداریم به همین دلیل جدول دسته بندی را از جدول محصولات جدا کردیم و از فیلد category_id به عنوان کلید خارجی در جدول محصولات استفاده کردیم.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26