پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1پروتکل های با محوریت داده

در بسیاری از کاربردهای شبکه¬های حسگر بیسیم، تخصیص یک شناسه کلی برای هر  حسگر در شبکه امکان¬پذیر نیست. عدم وجود این شناسه همراه با جایگذاری تصادفی حسگرها در شبکه باعث می¬شود تا درخواست اطلاعات از یک گروه مشخص از حسگرها کمی مشکل شود. بنابراین داده ها با تکرار زیاد به سمت ناحیه¬ی مورد نظر جاری می¬شوند. برای جلوگیری از مصرف بیهوده¬ی توان از روش¬هایی مانند ترکیب داده¬ها استفاده می¬شود. این مساله باعث می¬شود که مسیریابی در این شبکه¬ها، به جای بر مبنای ادرس ، بر مبنای داده  باشد.
در پروتکل¬های بر مبنای داده ایستگاه پایه درخواست¬های خود را به مناطق مورد نظر خود می¬فرستد و منتظر می¬شود تا داده¬ها از حسگرهایی که در ان ناحیه قرار دارند، بازگردند. بنابراین در این روش مشخصات یک حسگر مهمتر از ادرس ان می¬باشد. این مشخصات شامل مکان، پارامترهایی که می¬تواند اندازه بگیرد و ... می¬باشند. در ادامه چندین پروتکل مهم بر مبنای داده مورد بررسی قرار گرفته¬اند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26