پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1-1Flooding و Gossiping

این دو روش از مکانیزم¬های کلاسیک برای انتقال داده در شبکه¬های حسگر بیسیم می¬باشند. در این پروتکل¬ها طراحی خاصی برای الگوریتم مسیریابی و حفظ توپولوژی شبکه وجود ندارد. در روشFlooding هر حسگر که داده¬ای را دریافت می¬کند ان¬را به تمام همسایه¬های خود بجز فرستنده می¬فرستد و این کار انقدر ادامه پیدا می¬کند تا داده به مقصد برسد و یا اینکه تعداد گام¬های  در نظر گرفته¬شده برای ان داده طی شود. از طرفی در روش Gossiping که حالت پیشرفته¬تری از Flooding است، هر حسگری که یک داده را دریافت می¬کند ان¬را فقط به یکی از همسایه¬های خود می¬فرستد که البته این همسایه را کاملا تصادفی انتخاب می¬کند. این کار انقدر ادامه پیدا می¬کند تا داده به مقصد برسد.
پروتکل¬های ذکر شده بسیار ساده پیاده¬سازی می¬شوند اما این روش¬ها دارای مشکلاتی زیادی هستند. یکی از مشکلات Floodingانفجار از داخل  است که یک داده از دو یا چند مسیر به یک حسگر می¬رسد. این موضوع در شکل3-1 نشان داده شده است. از مشکلات دیگر همپوشانی  است که دو یا چند حسگر که نزدیک به منطقه مورد نظر می¬باشند، یک نوع اطلاعات را به یک حسگر می¬فرستند سومین مشکل کور بودن پروتکل نسبت به منابع انرژی و پهنای باند درشبکه است. در Gossiping دیگر مشکل انفجار از داخل وجود ندارد زیرا همواره فقط یک همسایه برای ارسال داده انتخاب می¬شود. اما مشکل عمده ی روش Gossiping، تاخیر بسیار زیاد ان است.
 
                          


شکل 3-1 مشکلات Flooding و Gossiping ، الف) مشکل Implosion ب) مشکل همپوشانی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26