پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1-3 [Intanagonwiwat_00] Directed Diffusion

این پروتکل، یکی از پروتکل¬های بسیار اساسی و مهم از نوع مبتنی بر داده است که پروتکل¬های زیادی بر مبنای ان پایه¬ریزی شده¬اند. در این پروتکل برای داده¬ها و درخواست¬ها  مشخصاتی تعریف می¬شود که به ان Attribute-Based Naming می¬گویند و به جای فرستادن داده¬های خام، این مشخصات فرستاده می¬شوند. پروتکل طوری طراحی شده¬است که هر وقت تقاضای جدیدی ایجاد شد، برمبنای ان مسیریابی شروع می¬شود.  مشخصات مورد نظر برای یک درخواست مثلا می¬تواند نام پارامترهای مورد نظر برای اندازه¬گیری، پریود ارسال داده¬ها، مدت زمان ارسال، منطقه جغرافیایی و ... باشد. هر حسگری که درخواست را دریافت می¬کند انرا در حافظه خود برای استفاده¬ی بعدی نگه می¬دارد. حسگرها به طور محلی کار ترکیب داده¬ها را انجام می¬دهند و بدین صورت از حجم اطلاعات ارسالی می¬کاهند. هر حسگر که یک درخواست را دریافت می¬کند ان را به همسایه¬های خود می¬فرستد و بدین صورت بین انها گرادیان  تشکیل می¬شود. گردایان¬ها در واقع مسیرهای برگشتی هستند که حسگرهای همسایه بواسطه ان درخواست را دریافت کرده¬اند. با ایجاد گرادیان¬ها، بین فرستنده و گیرنده مسیرهای مختلفی ایجاد می¬شوند. بین این مسیرها، تنها یک مسیر به عنوان مسیر مناسب  انتخاب می¬شود. این انتخاب بر مبنای نرخ دریافت اطلاعات از مسیرهای مختلف است. در واقع مسیری انتخاب می¬شود که نرخ اطلاعات برگشتی بالاتری داشته¬باشد. در شکل 3-3 پروتکل Directed Diffusion نشان داده شده است.
 


شکل 3-3 نحوه ی عملکرد پروتکل .Directed Diffusion


اگر مسیر انتخاب شده به هر دلیلی قادر به ادامه فعالیت خود نباشد، باید مسیر جدیدی انتخاب شود. در واقع عملیات جستجو برای یافتن بهترین مسیر دوباره انجام می¬شود و بین مسیرهای باقیمانده، مسیری که اطلاعات از ان با بالاترین نرخ دریافت می¬شوند، برگزیده شده و به عنوان مسیر جایگزین در نظر گرفته می¬شود.
Ganesan و همراهانش در [Ganesan_02] پیشنهاد کرده¬اند که بجای یک مسیر، چند مسیر را انتخاب کنیم تا به محض اینکه مسیر اصلی از کار افتاد یکی دیگر را جایگزین کنیم. برای حفظ این مسیرها باید داده¬ها با نرخ کم از این مسیرها نیز فرستاده شوند. اگرچه خود این امر باعث تلف شدن انرژی می¬شود، اما می¬تواند در هنگام از کار افتادن یک مسیر به صرفه¬جویی در انرژی کمک کند، زیرا دیگر نیاز به جستجو برای مسیر جدید نداریم.
SPIN و Directed Diffusion در مدل انتقال اطلاعات با یکدیگر متفاوت هستند. درDirected Diffusion هرگاه ایستگاه پایه به اطلاعاتی نیاز داشت، انرا به صورت یک در خواست به شبکه می¬فرستد، در صورتی که در SPIN هرگاه حسگری داده¬ی مورد نظر را استخراج کند انرا به ایستگاه پایه می¬فرستد Directed Diffusion برتری¬های زیادی دارد؛ با توجه به اینکه مبتنی بر داده است همه ارتباطات با همسایه¬های کناری صورت می¬گیرد و نیاز به مکانیزم ادرس¬دهی خاصی ندارد. هر حسگر می¬تواند کار ترکیب و نگهداری اطلاعات را انجام دهد. نگهداری اطلاعات برای صرفه¬جویی در مصرف انرژی و کم کردن تاخیر امری بسیار ضروری و مهم است. با توجه به اینکه شبکه فقط در موقع درخواست ایستگاه پایه، شروع به فعالیت می¬کند و همچنین نیازی به حفظ توپولوژی کلی شبکه وجود ندارد، این پروتکل در مصرف انرژی بسیار کارامد می¬باشد.
با وجود این مزایا این پروتکل برای همه¬ی کاربردها مناسب نیست. مثلا در کاربردهایی که نیاز باشد تا حسگرها اطلاعات خود را مبتنی بر زمان  به ایستگاه پایه بفرستند، استفاده ازDirected Diffision به صرفه نیست. بنابراین این پروتکل برای کاربردی مثل کنترل محیط¬های طبیعی مناسب نیست. همچنین نامگذاری برای داده¬ها و مشخصات ان¬ها وابسته به نوع کاربرد است و از قبل باید تعیین شود. از طرفی پردازش اطلاعات برای فهمیدن تطابق ان با درخواست، خود باعث مصرف انرژی و تاخیر در شبکه می¬شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26