پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-1-3 جمع بندی پروتکل های مسیریابی برای شبکه های حسگر بیسیم

شبکه¬های حسگر دارای ویژگی¬های خاصی هستند که این امر باعث شده است تا پروتکل¬های خاصی MAC) مسیریابی و لایه¬های بالاتر) برای ان¬ها در نظر گرفته شود.
مسیریابی در شبکه¬های حسگر بیسیم توجه بسیاری را در سال¬های اخیر به خود جلب کرده است که باعث شده راه¬های منحصر به فردی برای حل مشکلات ان ارائه شود. در این فصل، معروف¬ترین پروتکل¬های مسیریابی در این شبکه¬ها به اختصار توضیح داده شد. این پروتکل¬ها به سه گروه عمده¬ی: محوریت داده، سلسله مراتبی و مبتنی بر مکان تقسیم شده¬اند. برخی پروتکل¬های دیگر نیز بر مبنای مدل جریان شبکه یا QoS طراحی شده¬اند. تعدادی از پروتکل¬های مطرح شده ویژگی¬های بیشتر از یک گروه را دارند. جدول 3-1 مشخصات این پروتکل¬ها را به صورت خلاصه نشان می¬دهد. پارامتر ترکیب داده¬ها نیز در جدول گنجانده شده است، زیرا وجود این امر در یک شبکه نشانگر صرفه¬جویی در مصرف انرژی و بهینه¬سازی ترافیک در ان پروتکل است.
پروتکل¬هایی که بر مبنای مشخصات و کاربرد شبکه، داده¬ها و درخواست¬ها را نام¬گذاری می¬کنند، پروتکل¬های با محوریت داده نامیده می¬شوند. در این نوع پروتکل¬ها نیازی به تشکیل خوشه نیست. نحوه نام¬گذاری و عملکرد این پروتکل¬ها بسیار به کاربرد شبکه بستگی دارد. یک نام¬گذاری مناسب و استاندارد در این پروتکل¬¬ها می¬تواند یکی از کارهای اینده در این زمینه باشد. از طرف دیگر، برخی از پروتکل¬ها (پروتکل¬های سلسله مراتبی) شبکه را به چند خوشه تقسیم می¬کنند که هر کدام به صورت مستقل کارهای خود را انجام می¬دهند و هر خوشه دارای یک سرخوشه می¬باشد. گاهی اوقات سرخوشه¬ها طوری انتخاب می¬شوند که از نظر انرژی محدودیت کمتری داشته باشند. هر سرخوشه داده¬های حسگرهای خوشه¬ی خودش را دریافت کرده و باهم ترکیب می¬کند و حاصل را به ایستگاه پایه می¬فرستد. جالبترین بخش تحقیقات درمورد این پروتکل¬ها این است که چگونه خوشه¬ها شکل بگیرند تا مصرف انرژی و سایر پارامترها مانند تاخیر شبکه بهینه شوند. همچنین نحوه¬ی ترکیب داده¬ها در هر خوشه نیز باید در اینده بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
افزایش اندازه¬ی شبکه، باعث افزایش و پیچیدگی مسیریابی و رساندن اطلاعات به مرکز اصلی می¬باشد. اما همچنان مسیریابی و پردازش نیاز به انرژی دارند. بنابراین یکی از نکات کلیدی توسعه و ارائه ی پروتکل¬های مسیریابی جدید در جهت کاهش و صرفه¬جویی در انرژی مصرفی است. بخش عمده¬ی کار انجام شده در این پروژه در مورد این پروتکل¬ها و بالاخص راجع به تشکیل خوشه¬ها و تعیین سرخوشه برای ان¬ها می¬باشد.


 
جدول 3-1 گروه¬بندی پروتکل¬های ارتباطی در شبکه¬های حسگر بیسیم.پروتکل¬هایی که از مکان حسگرها برای مسیریابی بهینه استفاده می¬کنند پروتکل¬های مبتنی بر مکان نام دارند. در واقع هنوز هم استفاده بهینه از اطلاعات مکانی جهت به کارگیری بهینه انرژی در حال تحقیق و بررسی است.
در برخی دیگر از پروتکل¬ها علاوه بر بهینه¬سازی مصرف انرژی، پارامترهایی دیگر چون QoS نیز مهم می¬باشد. این پروتکل¬ها مثلا در جاهایی که حسگرها وظیفه¬ی انتقال صوت و یا تصویر را دارند، استفاده می¬شوند. در این کاربرد¬ها، در واقع علاوه بر بهینه¬سازی مصرف انرژی، باید پهنای باند مناسب نیز در اختیار حسگرها قرار داده شود تا شبکه بتواند، پاسخگوی نیازهای طراحان باشد. در حال حاضر تحقیقات بسیار کمی در زمینه¬ی ایجاد QoS در شبکه¬های با انرژی محدود مانند شبکه¬های حسگر بیسیم در حال انجام است.
در شبکه¬های حسگر بیسیم فقط یک ایستگاه پایه وجود دارد و تعداد زیادی گره¬های حسگر در محیط پخش گردیده¬اند. به علت محدودیت برد این حسگرها و انرژی باتری ان¬ها خیلی از گره¬ها قادر به ارتباط مستقیم با مرکز اصلی نمی¬باشند، اما سریعا با تکیه بر گره¬های نظیر خود و گره¬های حسگر دیگر، به ارتباط با مرکز اصلی می¬پردازد. به این ترتیب، جای زیادی برای تحقیق در زمینه¬ی پروتکل¬های چندگامی  که در ان¬ها از چند گره¬ی میانی برای ارسال داده به مقصد استفاده می¬شود، وجود دارد.
یکی از مهترین و جالبترین بخش¬ها در شبکه¬های حسگر بیسیم در نظر گرفتن حسگرهای متحرک در شبکه است. اکثر پروتکل¬های فعلی فرض می¬کنند که حسگرها در شبکه ثابت هستند. اما در بعضی از شرایط نیاز است که حسگرها متحرک باشند. دراین موارد به روز کردن اطلاعات مسیریابی و انتقال اطلاعات مسیریابی در کل شبکه باعث مصرف زیاد انرژی می¬شود. راه¬حل¬های مناسب برای استفاده از حسگرهای متحرک در شبکه بشدت مورد بررسی و تحقیق است.
همچنین تحقیقات اینده می¬تواند در مورد اتصال شبکه¬های حسگر بیسیم به شبکه¬های امروزی مانند اینترنت باشد. در بسیاری از کاربردها مانند کاربردهای حفاظتی و کنترل محیط، نیاز به این است تا داده¬ها از حسگرها جمع¬اوری شده و به یک ایستگاه پایه جهت بررسی وانالیز فرستاده شود. از طرف دیگر، درخواست¬های کاربر از طریق اینترنت صادر می¬شود در نتیجه فراهم ساختن این امکان، امری لازم و اجتناب¬ناپذیر می¬باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26