پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2 حمله و مهاجم

یک حمله می¬تواند به عنوان تلاشی برای بدست¬اوردن دسترسی غیر مجاز به یک سرویس، به یک منبع و یا اطلاعات باشد و یا اینکه تلاشی برای از بین بردن یکپارچگی ،دردسترس بودن  و محرمانگی  یک سیستم باشد. مهاجم¬ها، مزاحمان یا دشمنان، مبتکران یک حمله هستند.
ضعف در طراحی سیستم امنیتی،رپیاده¬سازی، پیکربندی و یا محدودیت¬هامی¬تواند به عنوان نقطه¬ای اسیب¬پذیر توسط مهاجم شناخته شود و مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
هر موقعیت یا رویداد با امکان پتانسیل منفی به یک سیستم از طریق یک نقص امنیتی تهدید نامیده می¬شود و احتمال قوی وجود دارد که مهاجمی در نقطه¬ای اسیب¬پذیر باعث اسیب رساندن به سیستم شود و به عنوان خطر شناخته می¬شود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26