پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3 نیازمندی های امنیتی [Rehana 09] و [Muazzam 11]

شبکه¬های حسگر بیسیم نوعی خاص از شبکه Adhoc است. بنابراین با توجه به مشخصه عمومی شبکه¬های کامپیوتری، نیازمند¬های امنیتی در شبکه حسگر بیسیم را می¬توان به شرح زیر طبقه¬بندی کرد:
1. احراز هویت   2.تمامیت داده   3.محرمانگی اطلاعات   4.تازگی اطلاعات   5.در دسترس بودن   6. خود سازماندهی   7. هماهنگ سازی   8. محلی سازی امن
احراز هویت
احراز هویت گره¬های حسگر به معنی تضمین درست بودن و صحیح بودن اطلاعات ارسالی گره حسگر است.همچنین ارسال پیامی بوسیله¬ی گره جهت صحیح بودن محتوی پیام در رمزگذاری  نامتقارن  از امضای دیجیتال  برای احراز اصالت پیام و سپس برقراری ارتباط استفاده می¬شود. در حالی که در MAC از کلید متقارن  برای احراز اصالت هر پیام یا کاربر استفاده می¬شود.
تمامیت داده
دشمنان در هنگام حمل و نقل داده¬ها می¬توانند تغییراتی بر روی ان¬ها انجام دهند. از دست دادن داده یا اسیب رساندن به ان حتی ممکن است بدون حضور نیز رخ دهد. گره¬های مخرب در ارتباطات محیط زیست وجود دارند.بنابراین تمامیت داده به معنای متقاعد کردن کاربر ازینکه اطلاعات بدون هیچ¬گونه تغییری انتقال پیدا کرده¬است.
محرمانگی اطلاعات
به این معنی است که اطلاعات منتقل شده توسط سیستم رایانه¬ای فرستنده و گیرنده برای افراد غیرمجاز نامفهوم باشد و این اطلاعات بصورت امن بین فرستنده و گیرنده ردوبدل شود. این مسئله برای دست¬یافتن به قابیلت اعتماد مخصوصا در هنگام توزیع کلیدها بسیار مهم می¬باشد.
تازگی اطلاعات
تازگی اطلاعات به این معنی است که بسته¬های رسیده اخیرا فرستاده شده¬اند یا خیر. برای حصول امنیت و پرهیز از خرابی داده¬ها تازگی اطلاعات در شبکه حسگر بیسیم از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا یک مهاجم می¬تواند بسته منقضی شده¬ای را ارسال کند و سبب هدر رفتن منابع شبکه و همچنین خرابی ان شود.
در دسترس بودن
به این معنی است که امکان دسترسی به کاربران مجاز در سیستم¬های یارانه¬ای و همچنین رسانه¬های ارتباطی وجود داشته¬باشد.برای تضمین کردن قابلیت دسترسی به منابع شبکه¬های حسگر بیسیم باید قادر باشند تا مدت زمان بیشتری را زنده بمانند بنابراین باید انرژی خود را ذخیره کنند یا از ان بطور مناسب بهره¬وری کنند. بنابراین در مواقعی که فعالیتی در شبکه وجود ندارد یا اینکه وضعیت نرمال است گره¬های حسگر به حالت خواب می¬روند تا انرژی خود را ذخیره کنند و بتوانند در مواقع اضطراری از ان بهره¬برداری کنند. موقعیت نرمال  فقط زمانی که تعداد کمی از گره¬ها فعال هستند رخ می¬دهد و در هنگام حمله پایگاه موظف است که تمام گره¬هایی که در حالت خواب هستند را فعال کند.
خودسازماندهی
گره¬های حسگر و همچنین گره چاهک باید قادر به انعطاف¬پذیری سازمانی مطابق با تغییرات موقعیت باشند مخصوصا در مورد راهنماهای موبایل و گره¬هایی که شکست خورده¬اند بطوریکه در بسیاری از موارد گره¬های حسگر در فعالیتشان شکست می¬خورند یا مصرف انرژی ا¬ن¬ها بسیار سریع می¬باشد در اینصورت گره¬های همسایه باید خودشان را برای کنترل موقعیت جدید مرتب کنند. در پیامد نهایی جانشین شدن در شبکه¬ی حسگر بیسیم خاموشی شبکه است که باید راه حلی برای ان پیدا کرد.
هماهنگ سازی
اکثر برنامه¬های کاربردی شبکه حسگر بیسیم به منظور حفظ قدرت یک حسگر رادیویی فانی بر هماهنگ¬سازی زمان تکیه دارند تا در دوره¬های زمانی مختلف خاموش شود و از انرژی بصورت بهینه استفاده کند.
محلی سازی امن
در مکان¬یابی دقت در تعیین موقعیت بر عهده گره حسگر می¬باشد دقت مکان¬یابی از یک گره حسگر برای ارسال داده و همچنین مدیریت اعتماد در شبکه بسیار مهم است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26