پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4 کلاس های امنیتی

حمله¬ها به یک سیستم کامپیوتری یا شبکه می¬تواند بصورت گسترده¬ای طبقه¬بندی شوند. بعنوان مثال: وقفه، رهگیری، تغییر و ساخت
وقفه برای حمله به قابلیت دسترسی شبکه استفاده می¬شود برای مثال تسخیر فیزیکی گره¬ها، پیام انحرافی، وارد کردن کدهای مخرب و ...
رهگیری یا قطع کردن برای حمله به قابلیت اعتماد یا محرمانگی شبکه حسگر بیسیم استفاده می-شود. شبکه¬های حسگر توسط دشمن با استفاده از دسترسی¬های غیرمجاز به گره حسگر و یا داده-های ذخیره شده در ان می¬توانند به خطر بیافتند.
اصلاح و یا تغییر و تبدیل برای حمله به تمامیت داده استفاده می¬شود. اصلاح به معنی یک قسمت یا بخش غیرمجاز برای دسترسی غیرمجاز به داده و یا تغییر روی داده است برای مثال تغییر دادن بسته¬هایی که منتقل می¬شوند یا ایجاد حمله انکار خدمات  مانند حمله سیل اسا  به شبکه با استفاده از داده¬های ساختگی.
ساخت و یا تولید یک حمله به احراز هویت شبکه است. در حمله ساخت دشمن داده¬های اشتباه را به شبکه تزریق می¬کند و باعث به خطر افتادن اعتماد به اطلاعات پخش شده می¬شود.


 
شکل 3-11 کلاس¬های امنیتی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26