پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5 مدل های تهدید[Kalita 09] و [Mohanty 05-10]

تهدیدها در شبکه حسگر بیسیم با عنوان sensor-class attacker و laptop class attacker طبقه¬بندی می¬شوند. نوع دیگر طبقه¬بندی¬ها می¬تواند بصورت تهدیدات خارجی  و تهدیدات داخلی  باشد.
Mote class یا حمله طبقه¬بندی خرد می¬تواند حسگرهایی با قابلیت¬های مشابه با شبکه¬های حسگر بیسیم باشد. این نوع از مهاجم¬ها می¬توانند باعث پارازیت فوری در لینک رادیویی مجاور ان شوند. یک مهاجم با کلاس دستگاه laptop با وجود قدرت باتری بیشتر ،پردازنده بسیار قوی¬تر و فرستنده رادیویی با قدرتی بیشتر از یک انتن حساس می¬تواند بسیار بیشتر از یک مهاجم معمولی با تنها گره¬های حسگر عادی تاثیرگذار باشد. مهاجم کلاس laptop  ممکن است قادر باشد کل شبکه¬ی حسگر بیسیم را استراق سمع کند. در اینجا تهدیدات خارجی می¬تواند استراق سمع غیرفعال در انتقال داده¬ها باشد. همچنین با تزریق داده¬های جعلی در شبکه به مصرف و هدر دادن منابع شبکه پرداخته و باعث ایجاد حمله محرومیت از خدمات شود. در حالی که تهدید مهاجم در داخل یل مهاجم داخلی می¬تواند تهدید یک شرکت کننده مجاز در شبکه حسگر باشد که رفتار خصمانه¬ای در شبکه دارد. هر گره حسگری که نصب شده¬است و در حال اجراست ممکن است با مهاجمانی که کلید اصلی را سرقت کرده¬اند به خطر بیافتند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26