پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4 طول عمر در شبکه حسگر بیسیم

با توجه به کاربرد هایی مانند نظارت بر مرزها، کشف اتش در جنگل¬ها، نظارت بر میدان جنگ و کاربرد در فرایندهای اتوماسیون صنعتی می¬توان نتیجه گرفت که در بین عوامل و پارامترهای توضیح داده شده، عواملی چون اندازه¬ی کوچک، مصرف انرژی و قیمت پایین با توجه به کاربردهای خاص این شبکه¬ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. در بین این سه عامل نیز، مساله¬ی انرژی مصرفی و کارا بودن در مصرف انرژی در لایه¬های مختلف از پشته¬ی پروتکلی این شبکه¬ها از توجه خاصی برخوردار است، زیرا با توجه به مکان¬های نا ماٌنوس استقرار این شبکه¬ها، تعویض باتری¬های هزاران گره حسگر، امری غیر ممکن خواهد بود. تحقیقات زیادی در جهت افزایش کارایی این شبکه¬ها در مصرف انرژی انجام شده است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26