پنج شنبه 8 آبان 1399 | Thursday 29 th of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4-1 الگوریتم انتخاب سرخوشه]اباذری طرقبه 89[

در این پروتکل زمان به قسمت¬هایی با طول مساوی به نام دور  تقسیم می¬شود. هر دور نیز به دو فاز تقسیم می¬شود که فاز اول که فاز راه¬اندازی  نام دارد، فاز تشکیل خوشه¬ها می¬باشد و فاز دوم که فاز حالت پایدار  نامیده می¬شود مربوط به عملکرد عادی شبکه و انتقال اطلاعات است. این فاز، از تعدادی فریم زمانی تشکیل شده است که در هر فریم کل گره¬های یک خوشه داده¬هایشان را به سرخوشه می¬فرستند و سرخوشه¬ها داده¬های دریافتی را در انتهای فریم به ایستگاه  اصلی ارسال می¬کنند. شکل 4-1 این تقسیم¬بندی زمانی را نشان می¬دهد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26