شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4-2-چرا SQL SERVER

SERVERیکی از سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی رابطه ای(Relational)است که توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است و وظیفه اصلی ان ذخیره و بازیابی اطلاعات بر اساس درخواست نرم افزارهای دیگر میباشد. همانطور که نام این نرم افزار مشخص می باشد از زبان های Queryمانند  T-SQLوANSISQL استفاده می کند.

 ServerSQLاز مدل سرویس دهنده - سرویس گیرنده(Client/Server) تبعیت می نماید . در این مدل، درخواست های(InQuery)سرویس گیرندگان برای سرویس دهنده ارسال و در سمت سرویس دهنده بررسی و انالیز می گردند. در ادامه، پردازش های‌ مورد نیاز بر روی اطلاعات ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی انجام و در نهایت، نتایج برای سرویس گیرنده ارسال خواهد شد.

نسخه SQL Server 2008 R2قابلیت های ویژه ای را به نسخه قبلی خود مانند Master Datamanagement، که یک سیستم مدیریت مرکزی اطلاعات می باشد افزود. این نرم افزار همچنین ابزارهای  دیگری مانند قابلیت مدیریت چندین سرور مجزا به صورت همزمان (Multi Server Management) ،سرویس های گزارش گیری پیشرفته(Report Builder 3.0) و سرویس های انالیز و تحلیل یکپارچه موجود در نسخه قبلی را کامل تر نموده است.

پایگاه‌داده SQL Server 2008 R2اخرین پایگاه‌داده رابطه‌ای مایکروسافت برای کاربردهای سازمانی است که پلتفرم کسب‌وکار هوشمند(BI)مایکروسافت را نیز شامل ‌می‌شود. این پلتفرم بر‌اساس قابلیت‌های جدیدی که در SQL Server 2008 R2وجود دارد، بنا شده‌است.

SQL Server 2008 R2 شامل سرویس های جدیدی مانند: قابلیتPowerPivotبرای پشتیبانی از نرم افزارهایExcel و Sharepoint، قابلیت Master DataServiceو افزونه هایی جهت دریافت گزارش از نرم افزار Sharepointاست.

سایر ویژگیها عبارتند از:

این محیط،قابلیت مدیریت چندین سرور و فناوری جدید را برای مدیریت رویدادها با نام StreamInsight ارائه می‌دهد.

در حال حاضر، ویرایش Data-center Editionاز پایگاه‌داده SQL Server 2008 R2از حداکثر 64 پردازنده و 256 هسته پردازنده پشتیبانی می‌کند. این سطح از پشتیبانی به این معنی است که مقیاس‌پذیری در نسل سیستم‌های x64از هر زمان دیگری بیشتر است.SqlServerR2 Edition Enterpriseنیز از حداکثر 64 پردازنده و ویرایش Standard Edition، از چهار پردازنده پشتیبانی می‌کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26