سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4-3-چرا Visual Paradigm

UMLیک نرم افزار open sourceغیر تجاری است که برای مدل سازی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول که توسط یک شرکت چینی طراحی وتوسعه داده شده است، به خوبی UML2.0وBusiness Process Modeling Notation (BPMN)را پشتیبانی می کند و همچنین با پشتیبانی از اخرین استاندارد مدلسازی گرافیکی پروسه های تجاریدر بحث مدسازی پایگاه داده، مدل سازی هایERDبرای روابط فیزیکی پایگاه داده وORM Diagram برایروابط کلاسها وentityها پشتیبانی می شوند.پشتیبانی از دو نوع مدل سازیBPDوDFDاز دیگر قابلیت های مدلینگ این ابزار است.پشتیبانی ازUML 2.1و تولید کد از نمودار هایclassبرای اکثر زبانهای برنامه نویسی و همچنین تولید گزارشات از دیگر امکانات مهم این نرم افزار است.علاوه بر این امکان واردکردن پروژه هایRationalRose نیز وجود دارد و می توانیدخروجی کامل از پروژه را در قالب های مختلف تهیه کنید.

سایر امکانات این نرم افزار عبارتند از:

1.     امکان تبدیل کدها به نمودارهای معادل

2.     رسم نمودارهای Usecase

3.     رسم نمودارهای Class

4.     رسم نمودارهای Sequence

5.     رسم نمودارهای Activity

6.     رسم نمودارهای State

7.     رسم نمودارهای Component

8.     رسم نمودارهای Deployment

9.     رسم نمودارهای Package

10. رسم نمودارهای Object

11. رسم نمودارهای Timing

12. رسم نمودارهای Composit

13. قابلیت های مناسبی در رابطه با Object Relational Mapping

14.    امکاناتی برای مدل سازی ساختار دیتابیس

و ....

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26