پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-نمودار توالی

در یک سیستم در حال کار، اشیا با یکدیگر در تعامل هستند و این تعاملات در طی زمان رخ میدهد. نمودار توالی، تعاملات پویا بر اساس زمان را نشان می دهد. ایده کلی در اینجا این است که تعاملات بین اشیا در یک توالی مشخص رخ می دهد و توالی زمانی، را از شروع تا انتها صرف می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26