شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5-نمودار فعالیت

فعالیت هایی که در محدوده یک مورد کاربرد، یا در رفتار شئ رخ میدهد، با یک توالی صورت می گیرد. این توالی با نمودار فعالیت نشان داده می شود. یک نمودار فعالیت برای انکه نگاه ساده ای به انچه در طول یک عمل یا یک فرایند رخ می دهد، داشته باشد طراحی شده است. در واقع این نمودار فعالیت ها را بارز می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26