شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-1-جدول Product

مشخصات مشترک تمام محصولات در این قسمت ذکر شده که عبارتند از:

فیلد Id، شناسه جدول را مشخص می کند. این فیلد کلید اصلی جدول است.

فیلد Name، نام محصول را مشخص می کند.

فیلد NumInStock، تعداد کالای موجود را مشخص می کند.

فیلد Price، قیمت کالا را مشخص می کند.

فیلد Weight، وزن کالا را مشخص می کند.

فیلد LanguageId، شناسه زبان کالا را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Languageاست.

فیلد TopicId، شناسه موضوع کالا را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Topicاست.

فیلد Takhfif، میزان تخفیف کالا را مشخص می کند.

فیلد AuthorId، شناسه نویسنده را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Authorاست.

فیلد TranslatorId، شناسه مترجم را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Translatorاست.

فیلد AnimatorId، شناسه تصویرگر را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Animatorاست.

فیلد MinNumInStock، حداقل موجودی کالا را مشخص می کند.

فیلد ImageUrlLarge، مسیرعکس بزرگ کالا را مشخص می کند.

فیلد ImageUrlSmall، مسیرعکس کوچک کالا را مشخص می کند.

فیلد Description، توضیحات مربوط به کالا را مشخص می کند.

فیلد JeldId، شناسه جلد کالا را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Jeldاست.

فیلد EnvelopId، شناسه پاکت پستی را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Envelopاست.

فیلد AgeGroupId، شناسه رده سنی را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول AgeGroupاست.

فیلد Summery، خلاصه ای از توضیحات کالا را مشخص می کند.

فیلد PriceBuy، قیمت خرید کالا را مشخص می کند.

فیلد Moalefan، مؤلفان را مشخص میکند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26