سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-2-جدول ProductBook

جدول  ProductBookاز جدول Productارث بری دارد، BookIdکلید اصلی در این جدول محسوب می شودو Idکلید مربوط به ارث بری است که با استفاده از این کلید جدول فوق از Productارث بری دارد. ویژگیهای اختصاصی کتابها در این جدول اورده شده که عبارتند از:

فیلد BookId،شناسه کتاب را مشخص می کند.

فیلد TalifDate،تاریخ تعریف کتاب را مشخص می کند.

فیلد DCode،کد دیویی کتاب را مشخص می کند.

فیلد  EAN،EANکتاب را مشخص می کند.

فیلد Size،سایز کتاب را مشخص می کند.

فیلد Tiraj،تعداد تیراژ کتاب را مشخص می کند.

فیلد YearPublish،سال انتشار کتاب را مشخص می کند.

فیلد TedadeSafahat،تعداد صفحات کتاب را مشخص می کند.

فیلد PrintColor،رنگ چاپ کتاب را مشخص می کند.

فیلدNobatChap ،نوبت چاپ کتاب را مشخص می کند.

فیلد  Id،Idجدول را مشخص می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26