یکشنبه 24 شهریور 1398 | Sunday 15 th of September 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-6-جدول Publishers

جدول  Publishersبا جدول Productرابطه دارد، Idکلید اصلی جدول و کلید مربوط به رابطه Associationاست که با استفاده از این کلید جدول فوق با جدول Productرابطه دارد. این جدول مربوط به انتشارات است، فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد Id، شناسه انتشارات را مشخص می کند.

فیلد Name، نام انتشارات را مشخص می کند.

فیلد Address، ادرس انتشارات را مشخص می کند.

فیلد Tel، تلفن انتشارات را مشخص می کند.

فیلد Email، ادرس ایمیل انتشارات را مشخص می کند.

فیلد Fax، شماره فکس انتشارات را مشخص می کند.

فیلد Website، ادرس وب سایت انتشارات را مشخص می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26