شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-8-جدول TopicRelated

به دلیل اینکه جدول Topicبا خودش رابطه چند به چند دارد، یک جدول به نام TopicRelatedتوسط خود سیستم ساخته می شود تا روابط را به صورت یک به چند در بیاورد.

این جدول مربوط به موضوع های مشابه و مرتبط با یک موضوع است، فیلدهای ان عبارتند از:

فیلدTopicsIdکلید اصلی جدول Topicsو TopicRelatedIdکلید اصلی جدول فوق است و هر دو فیلد با هم کلید اصلی جدول را می سازند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26