شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-9-جدول ProductCd

جدول  ProductCdاز جدول Productارث بری دارد،CDId کلید اصلی در این جدول محسوب می شود و Idکلید مربوط به ارث بری است که با استفاده از این کلید جدول فوق از Productارث بری دارد. ویژگیهای اختصاصی سی دی ها در این جدول اورده شده که عبارتند از:

فیلد CDId، شناسه سی دی را مشخص می کند.

فیلد Id، شناسه جدول را مشخص می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26