سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-10-جدول ProductJournal

جدول  ProductJournalازجدول Productارث بری دارد، JournalIdکلید اصلی در این جدول محسوب می شود و Idکلید مربوط به ارث بری است که با استفاده از این کلید جدول فوق از Productارث بری دارد. ویژگیهای اختصاصی مجلات در این جدول اورده شده که عبارتند از:

فیلد JournalId، شناسه مجله را مشخص می کند.

فیلد PrintDate، تاریخ چاپ را مشخص می کند.

فیلد NobatChap، نوبت چاپ مجله را مشخص می کند.

فیلد Seri، سری مجله را مشخص می کند.

فیلد JournalType، نوع مجله را مشخص می کند.

فیلد TedadeSafahat، تعداد صفحات را مشخص می کند.

فیلد SahebEmtiyaz، صاحب امتیاز مجله را مشخص می کند.

فیلد SarDabir، سردبیر مجله را مشخص می کند.

فیلد Manage، مدیر مجله را مشخص می کند.

فیلد PrintColor، رنگ چاپ مجله را مشخص می کند.

فیلد Id، شناسه جدول را مشخص می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26