شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-11-جدول Factors

این جدول مربوط به فاکتور محصولات است، فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد Id، شناسه جدول را مشخص می کند. این فیلد کلید اصلی جدول است.

فیلد FactorDate، تاریخ فاکتور را مشخص می کند.

فیلد FactorTime، زمان فاکتور را مشخص می کند.

فیلد TotalFee، جمع قیمت ها را مشخص می کند.

فیلد TotalDiscountFee، جمع تخفیف ها را مشخص می کند.

فیلد CodeRahgiri، کد رهگیری را مشخص می کند.

فیلد PaymentTypeId، شناسه نوع پرداخت را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول PaymentTypeاست.

فیلد PersonalId، شناسه افراد را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Personalاست.

فیلد ErsalWeight، وزن مرسوله را مشخص می کند.

فیلد ErsalFee، هزینه ارسال را مشخص می کند.

فیلد Pardakhtee، هزینه پرداختی را مشخص می کند.

فیلد ShomareHesab، شماره حساب را مشخص می کند.

فیلد Type، نوع فاکتور(خرید یا سفارش) را مشخص می کند.

فیلد PostServiceId، شناسه نحوه ارسال را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدولPostServiceاست.

فیلد TypeErsal، وضعیت ارسال را مشخص میکند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26