شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-12-جدول FactorDetail

این جدول مربوط به جزئیات یک فاکتور است، این جدول با Factorرابطه دارد. Idکلید اصلی جدول و کلید مربوط به رابطه Associationاست که با استفاده از این کلید جدول فوق با جدول Factorرابطه دارد. فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد Id،شناسه جدول را مشخص می کند. این فیلد کلید اصلی جدول است.

فیلد Num، تعداد کالا را مشخص می کند.

فیلد Price، قیمت کالا را مشخص می کند.

فیلد FactorId، شناسه فاکتور را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Factorاست.

فیلد ProductId، شناسه کالا را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Productاست.

فیلد DetailFee، میزان قیمت را مشخص می کند.

فیلد DetailDiscountFee، میزان تخفیف را مشخص می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26