شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-13-جدول FactorReturn

این جدول مربوط به فاکتور مرجوعی است، این جدول از Factorارث بری دارد. Idکلید مربوط به ارث بری است که با استفاده از این کلید جدول فوق از Factorارث بری دارد. فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد FactorReturnId، شناسه فاکتور مرجوعی را مشخص می کند.

فیلد ReturnDate، تاریخ درج فاکتور مرجوعی را مشخص می کند.

فیلد Name، نام ثبت کننده فاکتورمرجوعی را مشخص می کند.

فیلد ReturnTime، زمان درج فاکتورمرجوعی را مشخص می کند.

فیلد Id، شناسه فاکتور مرجوعی است.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26