شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-14-جدول Personals

این جدول مربوط به مشخصات مشترک افراد است، فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد Id، شناسه جدول را مشخص می کند. این فیلد کلید اصلی جدول است.

فیلد Lname، نام خانوادگی فرد را مشخص می کند.

فیلد Tel، شماره تلفن فرد را مشخص می کند.

فیلد Mobile، شماره موبایل فرد را مشخص می کند.

فیلد Email، ادرس ایمیل فرد را مشخص می کند.

فیلد CodeMeli، کد ملی فرد را مشخص می کند.

فیلد CodePosti، کد پستی فرد را مشخص می کند.

فیلد Address، ادرس فرد را مشخص می کند.

فیلد DateMember، تاریخ عضویت فرد را مشخص می کند.

فیلد SexId، شناسه جنسیت فرد را مشخص می کند.

فیلد Birthday، تاریخ تولد فرد را مشخص می کند.

فیلد PassWord، رمز عبور فرد را مشخص می کند.

فیلد UserName، کد کاربری فرد را مشخص می کند.

فیلد madrakId، مدرک تحصیلی فرد را مشخص می کند.

فیلد sathedastrasei، سطح دسترسی افراد را مشخص می کند.

فیلد Name، نام فرد را مشخص می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26