شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-15-جدول Animator

این جدول مربوط به ویژگی های اختصاصی تصویرگر است، این جدول از جدول Personalارث بری دارد. AnimatorIdکلید اصلی این جدول است و Idکلید مربوط به ارث بری است که با استفاده از این کلید، جدول فوق از Personalارث بری دارد فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد AnimatorId، شناسه تصویرگر را مشخص می کند.

فیلد Id، شناسه جدول را مشخص می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26