شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-17-جدول Translator

این جدول مربوط به ویژگی های اختصاصی مترجم است، این جدول از جدول Personalارث بری دارد. TranslatorIdکلید اصلی این جدول است و Idکلید مربوط به ارث بری است که با استفاده از این کلید جدول فوق از Personalارث بری دارد فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد TranslatorId، شناسه مترجم را مشخص می کند.

فیلد Id، شناسه جدول رlمشخص می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26