شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-18-جدول UserLogins

این جدول مربوط به loginکاربران است، این جدول دارای رابطه با Personalاست.  Idکلید اصلی جدول و کلید مربوط به رابطه Associationاست که با استفاده از این کلید جدول فوق با جدول Personalرابطه دارد. فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد Id، شناسه جدول را مشخص می کند. این فیلد کلید اصلی جدول است.

فیلد UserName، کد کاربری را مشخص می کند.

فیلد Password، رمز عبور را مشخص می کند.

فیلد Personal_Id، شناسه افراد را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول Personalاست.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26