شنبه 4 خرداد 1398 | Saturday 25 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-19-جدول AccessPage

این جدول مربوط به سطح دسترسی افراد است، فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد Id، شناسه سطح دسترسی را مشخص می کند. این فیلد کلید اصلی جدول است.

فیلد PageName، ادرس صفحه را مشخص می کند.

فیلد Admin، سطح دسترسی مدیر را مشخص می کند.

فیلد Member، سطح دسترسی اعضا را مشخص می کند.

فیلد Animator، سطح دسترسی تصویرگر را مشخص می کند.

فیلد Author، سطح دسترسی نویسنده را مشخص می کند.

فیلد Translator، سطح دسترسی مترجم را مشخص می کند.

فیلد PageTitle، عنوان صفحه را مشخص می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26