شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-23-جدول Envelopes

این جدول مربوط به نوع پاکت است،  Idکلید اصلی جدول و کلید مربوط به رابطه Associationاست که با استفاده از این کلید جدول فوق با جدول Productرابطه دارد. فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد Id، شناسه پاکت را مشخص می کند. این فیلد کلید اصلی جدول است.

فیلد Name، نام پاکت را مشخص می کند.

فیلد Price، قیمت پاکت را مشخص می کند.

فیلد Weight، وزن پاکت را مشخص می کند.

فیلد NameProductId، نوع محصول را مشخص می کند. این فیلد کلید خارجی از جدول NameProductاست.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26