سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-24-جدول PaymentType

این جدول مربوط به روش پرداخت است،  Idکلید اصلی جدول و کلید مربوط به رابطه Associationاست که با استفاده از این کلید جدول فوق با جدول Factorرابطه دارد.فیلدهای ان عبارتند از:

فیلد Id، شناسه روش پرداخت را مشخص می کند. این فیلد کلید اصلی جدول است.

فیلد Name، نوع پرداخت را مشخص می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26