پنج شنبه 21 آذر 1398 | Thursday 12 th of December 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5-نتیجه گیری

با بررسی صورت گرفته بر روی جداول پایگاه داده به این نتیجه رسیدیم که جداول و پایگاه داده حائز شرایط نرمال بودن می باشند پس یک پایگاه داده یکپارچه و فاقد افزونگی داده خواهیم داشت

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26