پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-7-نتیجه گیری

در این فصل توضیحات کاربردی در مورد پروژه که اولویت کمتری نسبت به متن اصلی دارد را بررسی نمودیم.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26