پنج شنبه 10 مهر 1399 | Thursday 1 st of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1- تصمیم گیری ‏

 مدیریت فرایندی است که اهداف سازمانی را با استفاده از منابع، به انجام می­رساند. منابع ورودی­های مطرح شده هستند و دستیابی به اهداف سازمان به عنوان خروجی نمایش داده می­شوند. درجه موفقیت سازمان و کار مدیر اغلب با نسبت خروجی­ها به ورودی­ها، اندازه­گیری می­شود. این نسبت یک نشانه برای بهره­وری سازمان  است.

سودمندی یک مسئله مهم برای هر سازمان است زیرا  میزان رفاه سازمان و اعضا ان را تعیین می­کند. همچنین سودمندی یک مسئله مهم در سطح بین المللی است. سودمندی بین المللی، مجموعه سودمندی همه مردم و سازمان­ها در کشور است و استانداردهای زندگی کشور، سطح اشتغال وسلامت شرایط اقتصادی را تعیین می­کند. موفقیت یک مدیریت تجاری وابسته به کارایی توابع مدیریتی، مثل برنامه­ریزی، سازماندهی، راهنمایی کردن وکنترل کردن است. برای اجرا این توابع، مدیران تجاری در یک  فرایند پیوسته از تصمیم­گیری، مثل ترسیم یک طرح تولید، انتخاب یک تهیه کننده و یا تعیین یک قیمت برای تولید، قرار می­گیرند. همه         فعالیت­های مدیریتی حول تصمیم­گیری سیر می­کنند. مدیر در درجه اول یک تصمیم­گیرنده است و سازمان­ها نیز با تصمیم­گیرنده­هایی در سطوح مختلف پر شد­ه­اند.  ممکن است تصمیم­گیران با انواع مختلفی از مسائل تصمیم روبرو شوند، مثل مسائل ساده روزمره و یا استراتژی­های بلند مدت یک شرکت. تصمیم­گیران یک سازمان، در سطوح مختلفی  فعالیت می­کنند از یک مدیر­­پروژه توسعه نرم­افزاری  تا یک  مدیر­عامل از یک شرکت بزرگ. این سطوح مختلف  تصمیم­گیری خصوصیات مختلفی داشته و به تکنیک­های پشتیبان تصمیم متفاوتی نیز نیاز دارند.

تصمیم­ها می توانند به دوصورت  شخصی و یا گروهی گرفته شوند. تصمیم­های شخصی اغلب در سطوح پایین­تر مدیریت و در سازمان­های کوچک­تر گرفته می شوند. در حالیکه تصمیم­های گروهی معمولا در سطوح بالاتر مدیریت گرفته می­شود. در تصمیم­گیری گروهی هر عضو درک و شناخت و راه­حل شخصی خودش را برای مسئله دارد. اعضا گروه با توانایی­های مختلف و منابع عملی  در یک تصمیم­گیری شرکت می­کنند.   تصمیم­گیری گروهی نسبت به تصمیم­گیری شخصی به علت ناسازگاری بین  اولویت­ها و علاقمندی­های متفاوت تصمیم­گیران پیچیده­تر است. بنابراین ارتباطات بین اعضا گروه در تصمیم­گیری گروهی بسیار مهم است. تصمیم­گیری هر روز پیچیده­تر می­شود و این پیچیدگی  ناشی از سربار اطلاعات اضافی و نوسان        محیط­های تصمیم­گیری است. با تکنولوژی­های اطلاعات و سیستم­های ارتباطات پیشرفته، ما می­توانیم، کمیتهای صحیح بزرگ اطلا عات را، با سرعت و به اسانی پیدا کنیم. بنابراین پیشنهادهای بیشتری را می­توانیم،          تولید و ارائه کنیم. با این وجود، تغییر محیط تصمیم­گیری، عدم قطعیت بیشتری را به تصمیم­گیری، تحمیل      می­کند. که این امر باعث می­شود که به تصمیم­گیری پویا نیاز پیدا کنیم در این شرایط معمولا نیاز داریم که تصمیم­ها سریعتر گرفته شوند. به دلیل پیچیدگی اعمال، خودکارسازی (اتوماسیون) و زنجیره اعمالی که یک خطا می­تواند در بخش­های یک سازمان منجر شود، هزینه خطا ها بسیار زیاد خواهد بود. به این دلایل        تصمیم­گیران تجاری به پشتیبانی تکنیکی برای کمک به تصمیم­گیری سریع در یک چهار چوب  زمانی کوتاه، نیاز دارند. تجارت و محیط ان هر روز در حال پیچیده­تر شدن هستند و این تغییرات در عامل­های مهم، در تصمیم­گیری مدیریتی نیز تاثیر می­گذارند. به عنوان یک نتیجه، امروزه تصمیم­گیری پیچیده­تر از قبل شده و گرفتن تصمیم به دلایل بسیاری مشکل شده است. اول اینکه تعدادپیشنهاد­های در دسترس نسبت به قبل بیشتر شده است زیرا تکنولوژی­ها و سیستم­های ارتباطات پیشرفت کرده­اند، به طور خاص اینترنت و موتورهای جستجوی ان. داده ها و اطلاعات بیشتری در دسترس قرار می­دهند  بنابراین پیشنهاد­های بیشتری می­توانند تعیین و توصیف شوند. با وجود سرعت دسترسی به داده­ها و اطلاعات، پیشنهاد­های تصمیم­گیری باید تجزیه و تحلیل شوند که این کار نیازمند زمان و استدلال است. با وجود اینکه اطلاعات بهتر و بیشتری نسبت به قبل داریم،   فشار زمانی، از اینکه تصمیم­گیرنده بتواند همه چیزهایی که نیاز دارد را جمع­اوری کند و انها را به کار بگیرد، جلوگیری می­کند. دوم اینکه هزینه خطا های ایجاد شده به دلیل پیچیدگی و بزرگی دامنه اعمال، خودکار سازی (اتوماسیون ) و زنجیره واکنشی که یک خطا می­تواند در بسیاری از بخش­های سازمان باعث شود،  بسیار بالا است. سوم اینکه در محیط­های  با نوسان و با عدم­قطعیت در عناصر، تغییرات پیوسته­ای  وجود دارد. که کار تصمیم­گیری را مشکل می­کند. سرانجام اینکه تصمیماتی که برای پاسخ به داد و ستد گرفته می­شوند، باید  به سرعت گرفته شوند، پیشرفت در تکنولوژی، بخصوص در وب، سرعت بدست اوردن اطلاعات و سرعت مورد انتظاری که ما در تصمیم­گیری داریم، را افزایش می­دهد 

 مدیریت فرایندی است که اهداف سازمانی را با استفاده از منابع، به انجام می­رساند. منابع ورودی­های مطرح شده هستند و دستیابی به اهداف سازمان به عنوان خروجی نمایش داده می­شوند. درجه موفقیت سازمان و کار مدیر اغلب با نسبت خروجی­ها به ورودی­ها، اندازه­گیری می­شود. این نسبت یک نشانه برای بهره­وری سازمان  است.

سودمندی یک مسئله مهم برای هر سازمان است زیرا  میزان رفاه سازمان و اعضا ان را تعیین می­کند. همچنین سودمندی یک مسئله مهم در سطح بین المللی است. سودمندی بین المللی، مجموعه سودمندی همه مردم و سازمان­ها در کشور است و استانداردهای زندگی کشور، سطح اشتغال وسلامت شرایط اقتصادی را تعیین می­کند. موفقیت یک مدیریت تجاری وابسته به کارایی توابع مدیریتی، مثل برنامه­ریزی، سازماندهی، راهنمایی کردن وکنترل کردن است. برای اجرا این توابع، مدیران تجاری در یک  فرایند پیوسته از تصمیم­گیری، مثل ترسیم یک طرح تولید، انتخاب یک تهیه کننده و یا تعیین یک قیمت برای تولید، قرار می­گیرند. همه         فعالیت­های مدیریتی حول تصمیم­گیری سیر می­کنند. مدیر در درجه اول یک تصمیم­گیرنده است و سازمان­ها نیز با تصمیم­گیرنده­هایی در سطوح مختلف پر شد­ه­اند.  ممکن است تصمیم­گیران با انواع مختلفی از مسائل تصمیم روبرو شوند، مثل مسائل ساده روزمره و یا استراتژی­های بلند مدت یک شرکت. تصمیم­گیران یک سازمان، در سطوح مختلفی  فعالیت می­کنند از یک مدیر­­پروژه توسعه نرم­افزاری  تا یک  مدیر­عامل از یک شرکت بزرگ. این سطوح مختلف  تصمیم­گیری خصوصیات مختلفی داشته و به تکنیک­های پشتیبان تصمیم متفاوتی نیز نیاز دارند.

تصمیم­ها می توانند به دوصورت  شخصی و یا گروهی گرفته شوند. تصمیم­های شخصی اغلب در سطوح پایین­تر مدیریت و در سازمان­های کوچک­تر گرفته می شوند. در حالیکه تصمیم­های گروهی معمولا در سطوح بالاتر مدیریت گرفته می­شود. در تصمیم­گیری گروهی هر عضو درک و شناخت و راه­حل شخصی خودش را برای مسئله دارد. اعضا گروه با توانایی­های مختلف و منابع عملی  در یک تصمیم­گیری شرکت می­کنند.   تصمیم­گیری گروهی نسبت به تصمیم­گیری شخصی به علت ناسازگاری بین  اولویت­ها و علاقمندی­های متفاوت تصمیم­گیران پیچیده­تر است. بنابراین ارتباطات بین اعضا گروه در تصمیم­گیری گروهی بسیار مهم است. تصمیم­گیری هر روز پیچیده­تر می­شود و این پیچیدگی  ناشی از سربار اطلاعات اضافی و نوسان        محیط­های تصمیم­گیری است. با تکنولوژی­های اطلاعات و سیستم­های ارتباطات پیشرفته، ما می­توانیم، کمیتهای صحیح بزرگ اطلا عات را، با سرعت و به اسانی پیدا کنیم. بنابراین پیشنهادهای بیشتری را می­توانیم،          تولید و ارائه کنیم. با این وجود، تغییر محیط تصمیم­گیری، عدم قطعیت بیشتری را به تصمیم­گیری، تحمیل      می­کند. که این امر باعث می­شود که به تصمیم­گیری پویا نیاز پیدا کنیم در این شرایط معمولا نیاز داریم که تصمیم­ها سریعتر گرفته شوند. به دلیل پیچیدگی اعمال، خودکارسازی (اتوماسیون) و زنجیره اعمالی که یک خطا می­تواند در بخش­های یک سازمان منجر شود، هزینه خطا ها بسیار زیاد خواهد بود. به این دلایل        تصمیم­گیران تجاری به پشتیبانی تکنیکی برای کمک به تصمیم­گیری سریع در یک چهار چوب  زمانی کوتاه، نیاز دارند. تجارت و محیط ان هر روز در حال پیچیده­تر شدن هستند و این تغییرات در عامل­های مهم، در تصمیم­گیری مدیریتی نیز تاثیر می­گذارند. به عنوان یک نتیجه، امروزه تصمیم­گیری پیچیده­تر از قبل شده و گرفتن تصمیم به دلایل بسیاری مشکل شده است. اول اینکه تعدادپیشنهاد­های در دسترس نسبت به قبل بیشتر شده است زیرا تکنولوژی­ها و سیستم­های ارتباطات پیشرفت کرده­اند، به طور خاص اینترنت و موتورهای جستجوی ان. داده ها و اطلاعات بیشتری در دسترس قرار می­دهند  بنابراین پیشنهاد­های بیشتری می­توانند تعیین و توصیف شوند. با وجود سرعت دسترسی به داده­ها و اطلاعات، پیشنهاد­های تصمیم­گیری باید تجزیه و تحلیل شوند که این کار نیازمند زمان و استدلال است. با وجود اینکه اطلاعات بهتر و بیشتری نسبت به قبل داریم،   فشار زمانی، از اینکه تصمیم­گیرنده بتواند همه چیزهایی که نیاز دارد را جمع­اوری کند و انها را به کار بگیرد، جلوگیری می­کند. دوم اینکه هزینه خطا های ایجاد شده به دلیل پیچیدگی و بزرگی دامنه اعمال، خودکار سازی (اتوماسیون ) و زنجیره واکنشی که یک خطا می­تواند در بسیاری از بخش­های سازمان باعث شود،  بسیار بالا است. سوم اینکه در محیط­های  با نوسان و با عدم­قطعیت در عناصر، تغییرات پیوسته­ای  وجود دارد. که کار تصمیم­گیری را مشکل می­کند. سرانجام اینکه تصمیماتی که برای پاسخ به داد و ستد گرفته می­شوند، باید  به سرعت گرفته شوند، پیشرفت در تکنولوژی، بخصوص در وب، سرعت بدست اوردن اطلاعات و سرعت مورد انتظاری که ما در تصمیم­گیری داریم، را افزایش می­دهد 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26