پنج شنبه 30 آبان 1398 | Thursday 21 st of November 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4-3- انواع سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

مطابق با معیار­های مختلف، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری  می­تواند به انواع متفاوتی طبقه­بندی شود. مانند سیستم پشتیبان تصمیم­گیری شخصی، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری گروهی، سیستم­های پشتیبان مدیر اجرایی، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری مبتنی بر وب، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری راهبردی، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری  برنامه­ریزی مالی، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری  مبتنی بر مدل، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری مبتنی بر ارتباطات، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری مبتنی بر داده، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری مبتنی بر سند و سیستم پشتیبان        تصمیم­گیری مبتنی بر دانش. در فصل­های بعد به بررسی برخی از این انواع خواهیم پرداخت.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26