پنج شنبه 10 مهر 1399 | Thursday 1 st of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-5-1-بهینه سازی

بهینه­سازی، یا به عبارتی برنامه­نویسی ریاضی، به مطالعه مسائل تصمیمی اشاره دارد، که ماکزیمم یا مینیمم یک تابع را، با انتخاب مقادیر متغیرها از یک مجموعه مجاز، جستجو می­کنند. یک مدل برنامه­نویسی ریاضی، شامل سه مجموعه از عناصر: متغیرهای تصمیم، تابع هدف، محدودیت­ها است، بطوریکه متغیرهای کنترل­ناپذیر یا پارامترها، درون توابع هدف و محدودیت­ها هستند. بسیاری از مسائل تصمیم دنیای واقعی می­توانند بوسیله یک مدل برنامه­نویسی ریاضی، مدل­سازی شوند. انواع مختلفی از مدل­های برنامه­نویسی ریاضی، مثل                 برنامه­نویسی خطی، برنامه­نویسی چندهدفه و برنامه­نویسی چندسطحی، وجود دارند. برنامه­نویسی­خطی، مهمترین نوع بهینه­سازی است. در این روش، تابع هدف و محدودیت­های ان، خطی هستند. برنامه­نویسی خطی، در فعالیت­های مدیریتی گوناگون مثل، ماکزیمم کردن سود  و یا کاهش هزینه، بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26