پنج شنبه 10 مهر 1399 | Thursday 1 st of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-5-4- استدلال مبتنی بر مورد CBR

سیستم­های خبره تمام اتوماتیک، به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم، برای ایجاد یک راه­حل، یک      مسئله معین، استفاده می­شوند. این سیستم­ها برای حل مسائل در حوزه­های محدود و معین، بسیار موفق عمل     می­کنند. اما در سیستم­های پشتیبان تصمیم­گیری که نیاز به خلاقیت، دانش وسیع و وارسی­های علمی دارند، موفق نیستند.

استدلال مبتنی بر مورد، یک روش برای سیستم های پشتیبان تصمیم­گیری، در حل مسائل جدید، فراهم    می­کند، این راه­حل مبتنی بر راه­حل مسائل گذشته مشابه است. روش CBRتوانایی یادگیری قدرتمندی دارد، می­تواند از تجربیات گذشته، برای برخورد با مسائل جدید، استفاده کند. یک سیستم CBRمی­تواند فرایند کسب دانش را با حذف زمان مورد نیاز برای استخراج راه­حل­ها از افراد خبره، ساده کند. در وضعیت­های متغیر و پویا، زمانی که شرایط ناشناخته و راه­حل­ها نیز غیر واضح هستند، CBRروش استدلال مناسبی است.

استدلال مبتنی بر مورد با یک چرخه، چهار مرحله­ای نمایش داده می­شود: بازیابی، استفاده دوباره،      تجدید نظر و حفظ کردن. در مرحله اول ، هنگامی که یک مسئله جدید وارد سیستم می­شود،CBR، از       پایگاه وضعیت­ها[1] ، موردی که بیشترین شباهت را به مسئله دارد، بازیابی می­کند. در مرحله دوم، راه­حل       مورد بازیابی شده، دوباره استفاده می­شود. در مرحله سوم، راه­حل برای اینکه متناسب با مسئله جدید شود، بازبینی می­شود. و در مرحله چهارم، راه­حل بازبینی شده، و مسئله، برای استفاده مجدد در اینده، ذخیره و نگهداری می­شود. بدیهی است که CBRبرای تصمیم­گیری مبتنی بر دانش، مناسب است. موفقیت CBRوابسته به کیفیت دانش و صحت استدلال است.                       

2-1

شکل1-2- چرخه شش مرحله­ای CBR

 [1]Case base 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26