شنبه 2 آذر 1398 | Saturday 23 rd of November 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-5-5- درخت تصمیم

یک درخت تصمیم یک گراف از تصمیم­ها و نتایج ممکن انها است که برای ایجاد یک نقشه، برای رسیدن به هدف تصمیم، استفاده می شود. یک درخت تصمیم، یک مدل پیشگویی، برای ترسیم مشاهدات درباره یک پرسش، با استنتاج درباره مقدار هدف ان پرسش، است. هر نود داخلی برابر یک متغیر است. یک کمان به یک فرزند، یک مقدار ممکن برای یک متغیر را نشان می دهد. یک برگ، مقدار پیش­گویی برای متغیر هدف را نمایش می­دهد.

 

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26