یکشنبه 15 تیر 1399 | Sunday 5 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4- زیر سیستم مدیریت پایگاه دانش

بسیاری از مسائل غیرساخت­یافته و یا حتی نیمه­ساخت­یافته انقدر پیچیده هستند که راه­حل انها نیاز به خبرگی و مهارت زیادی دارد. که این خصوصیت  می­تواند به وسیله یک سیستم خبره یا دیگر سیستم­های هوشمند فراهم شود. بنابراین بیشتر سیستم­های پشتیبان تصمیم­گیری، پیشرفته به جزیی به نام زیر سیستم مدیریت پایگاه دانش، مجهز می­باشند. این جزء می­تواند خبرگی مورد نیاز برای حل برخی جنبه­های مسئله را پشتیبانی کند و همچنین می­تواند دانشی را که، اعمال دیگر اجزاء سیستم پشتیبان تصمیم­گیری را تسهیل می­کند، فراهم نماید.

سیلورمن[1] سه راه برای مجتمع کردن سیستم­های خبره مبتنی بر دانش با مدل­های ریاضی  پیشنهاد کرد.  تصمیمات مبتنی بر دانش،  به پردازش تصمیماتی که مبتنی بر ریاضیات نیستند، کمک می­کنند. (انتخاب یک کلاس مدل یا یک روش حل)، سیستم­های مدل­سازی تصمیم هوشمند، که به کاربران کمک می­کنند که، کتابخانه­هایی از مدل­ها را  بسازند به کار برند و مدیریت کنند و سیستم­های خبره تحلیل تصمیم، که روش­های پیچیده تئوری عدم قطعیت را در پایگاه­های دانش سیستم­های خبره، مجتمع می­کنند. جزء دانش شامل یک یا چند سیستم هوشمند است. مشابه پایگاه داده و نرم­افزار مدیریت مدل، نرم­افزار مدیریت پایگاه دانش امکان یکپارچه­سازی سیستم هوشمند و اجرا ضروری را فراهم می­کند. یک سیستم مدیریت پایگاه دانش، نوعی سیستم پشتیبان تصمیم­گیری مبتنی بر متن است نه یک سیستم مدیریت مبتنی بر دانش.

یک سیستم پشتیبان تصمیم که شامل چنین جزیی باشد، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری هوشمند، یک سیستم پشتیبانی- خبره، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری  فعال، و یا سیستم پشتیبان تصمیم­گیری  مبتنی بر دانش نامیده      می­شود. بسیاری از کاربردهای داده­کاویشامل سیستم­های هوشمند، مثل شبکه­های عصبی هوشمند و        روش­های استنتاج مبتنی برقاعده برای سیستم­های خبره، برای جستجو  الگوهای قابل استفاده پنهان ، بر روی   داده­ها می­باشند. بسیاری از سیستم­های OLAP، شامل شبکه­های عصبیو ابزارهای استنتاج دادههستندکه قوانین را برای سیستم­های خبره، استخراج می­کنند.

 [1]Silverman 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26