پنج شنبه 10 مهر 1399 | Thursday 1 st of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-2- انالیز پویا

مدل­های پویا سناریوهایی را نشان می­دهند که با زمان تغییر می­کنند یک مثال ساده، یک سود 5 ساله و  پیش­بینی ضرر در داده­های ورودی مثل هزینه­ها، قیمت­ها و کمیت­ها است که از یک سال تا سال دیگر تغییر   می­کنند.

مدل­های پویا وابسته به زمان هستند مثلا برای تعیین اینکه چه تعداد نقطه وارسی (مکان برای وارسی خرید مشتریان)  باید در یک سوپر مارکت باز شود، زیرا تعداد مشتری­هایی که در یک ساعت می­رسند متفاوت است. تقاضاها در هر زمان باید بررسی شوند. شبیه­سازی پویا در برابر شبیه­سازی حالت ثابت است، نشان می­دهد هنگامی که شرایط از یک حالت ثابت در طول زمان تغییر می­کند، چه اتفاقی می­افتد. از ان جهت که مدل­های پویا برای نمایش یا تولید روندها و الگوها  در طول زمان استفاده می­شوند، بسیار مهم هستند. همچنین      میانگین­ها، میانگین­های موثر و انا لیزهای نسبی (مقایسه­ای) را در هر دوره زمانی نشان می­دهند.  بالاخره اینکه یک مدل  ایستا برای توصیف یک وضعیت معین، ساخته شده است  و اینکه توزیع تولیدات می­تواند  به نمایش پویا مسئله توسعه پیدا کند. مثلا مدل حمل ونقل (یک نمونه مدل شبکه جریان) یک مدل ایستا از توزیع محصول را توصیف می­کند، که می­تواند به یک  مدل شبکه جریان پویا، برای تطبیق ذخیره (لیست) موجودی و      ترتیب قبلی، توسعه پیدا کند.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26