پنج شنبه 10 مهر 1399 | Thursday 1 st of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-6- مدل سازی MSS با صفحات گسترده

 

مدل­ها می­تواننددر  زبانهای مختلف برنامه­نویسی و در سیستم­های متفاوت، توسعه یافته و اجرا شوند. ما      در ابتدا بر روی صفحات گسترده، زبانهای مدل­سازی و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده، تمرکز می­کنیم.

با توانایی و انعطاف­پذیری بسته­های صفحه گسترده با استفاده اسان توسط نرم­افزار اجرا برای یک محدوده وسیع از کاربردها مثل تجارت، مهندسی، ریاضیات و علوم مختلف، توسعه می­یابند. به عنوان مثال،  بسته    صفحه گسترده، add-inها برای ساخت و حل کلاس­های مدل خاص، توسعه پیدا کردند. add in  شامل،       حل کننده[1] وWhat’s Best!، برای اجرای  بهینه­سازی­های خطی و غیرخطی، braincelبرای شبکه­های عصبی هوش مصنوعی،Evolverبرای الگوریتم ژنتیک، @Riskبرای انجام مطالعات مربوط به شبیه­سازی ، می­باشد. صفحه گسترده عمومی­ترین ابزار مدل­سازی end-userاست زیرا ان  قدرت مالی، اماری، ریاضی و بقیه توابع را با هم یکی می­کند. صفحات گسترده می­توانند وظیفه حل مدل را  مانند برنامه­نویسی خطی و تجزیه و تحلیل رگرسیون انجام دهند. همچنین صفحات گسترده شامل ابزارهای مهمی برای تجزیه وتحلیل، برنامه­ریزی و      مدل­سازی نیز می­باشند.

دیگر خصوصیات مهم صفحات گسترده شامل انالیزهای what-if ، جستجوهای هدف، مدیریت داده و برنامه­نویسی است. در یک صفحه گسترده اینکه بتوانیم مقدار یک سلول را تغییر دهیم و فورا نتیجه انرا ببینیم خیلی ساده است. جستجوی هدف نیز با تعیین یک سلول هدف، مقدار مطلوب ان  و سلول تغییر یافته، انجام   می­شود (اجرا). مدیریت پایگاه داده اولیه می­تواند نمایش داده شود یا بخشی از یک پایگاه  داده، می­تواند برای انالیز وارد شده باشد ( چگونگی کار OLAPبا حجم­های داده چند بعدی، بسیار ساده است. در حقیقت بیشتر سیستم­های oLAP، look –feelیک نرم­افزار صفحه گسترده پیشرفته را دارند). هنگام برنامه­نویسی و ساخت سیستم پشتیبان تصمیم­گیری ، استفاده از الگوها، ماکروها و دیگر ابزارها، می­تواند بهره­وری را بیشتر کند.

مدل­های ایستا و پویا می­توانند بوسیله یک صفحه گسترده ایجاد شوند. به عنوان مثال صفحه گسترده محاسبه  وام نمایش داده شده در شکل 3-2، ایستا است. اکسل و لوتوس[2]1-2-3، دوبسته صفحه گسترده  عمومی هستند.

شکل3-2-  مدل ایستای محاسبه وام ساده در اکسل

شکل3-2-  مدل ایستای محاسبه وام ساده در اکسل.

 

مدل پویا نیز می­تواند بیان­کننده رفتار در طول زمان باشد. شکل3-3، مدل پویای محاسبه وام را در       صفحه گسترده اکسل، نشان می­دهد.

شکل3-3-مدل پویای محاسبه وام با پیش پرداخت در اکسل

شکل3-3-مدل پویای محاسبه وام با پیش پرداخت در اکسل.

 [1]solver

[2]lotus

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26