پنج شنبه 10 مهر 1399 | Thursday 1 st of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل چهارم- زیر سیستم مدیریت داده

 

بسیاری از سازمان­ها، مقدار زیادی داده متراکم، دارندکه کارکنان برای فعالیتها و تصمیم­گیریهای سازمانی از انها استفاده می­کنند. برای استفاده از ابزارهای تحلیل داده­ها، برای بهبود تصمیم­گیری سازمانی، یک معماری داده و یک معماری سازمانی باید در یک مکان باشند تا انالیز تصمیم موثر را ساده کنند. فعال کردن تحلیل تصمیم از طریق دسترسی به همه اطلاعات مربوط، که با عنوان هوش تجاری شناخته شده است، میسر می­شود. هوش تجاری شامل  انبارداده،  OLAPو داده­کاوی است.

انبارداده، یک معماری داده استراتژیک، برای تهیه انالیز تصمیم پشتیبان، فراهم می­کند. انبارداده،           داده­کاوی را قادر می­سازد که به طور خودکار مقدار زیادی اطلاعات را انالیز کند تا اینکه بتواند حقایق پنهان میان داده­ها را کشف نماید.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26