یکشنبه 15 تیر 1399 | Sunday 5 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-3-1- معماری سیستم خبره

 

روابط بین مفاهیم مختلف در سیستم­های خبره در شکل 5-1 نمایش داده شده است. این نمودار معماری  پایه­ای سیستم خبره را نشان می­دهد.

 

شکل 5-1-  معماری سیستم خبره

شکل 5-1-  معماری سیستم خبره

  • پایگاه دانش؛ محلی که اطلاعات و قوانین ویژه­ای در مورد یک موضوع بخصوص که همان دانش خبره را تشکیل می­دهند، به صورت کدگذاری شده و قابل فهم برای سیستم، ذخیره می­شوند. این قسمت بخش اصلی سیستم را تشکیل می­دهد که شامل حقایق و قوانین در زمینه تخصصی سیستم خبره          می­باشد. به کسی که دانش خبره را به صورت کدگذاری شده در می­اورد و وارد پایگاه  دانش         می­کند، مهندس دانش[1] گفته می­شود. به طورکلی این دانش به صورت عبارات شرطی و قواعد در پایگاه دانش ذخیره می­گردد.
  • امکانات کسب دانش؛اکتساب دانش شامل تمام مراحلی است که طی ان دانش به فرم قابل استفاده در یک سیستم خبره تبدیل می­گردد. اولین وظیفه مهندس دانش اشنایی با محدوده کاربردی مورد نظر و درک مفاهیم پایه­ای و فرضیه­ای می­باشد. این اطلاعات اغلب در کتابها، مراجع، مستندات و یا از طریق مصاحبه با افراد متخصص، یافت می­شوند.  
  • موتور استنتاج؛ حتی موقعی که قلمرو دانش را با قوانین نمایش می­دهیم،  بازهم سیستم خبره نیاز دارد تا تصمیم بگیرد که چه قانونی و در چه مورد و رده­ایباید برای ارزیابی انتخاب شود. موتور استنتاج، تعیین می­کند که قسمت شرطی کدام قاعده  توسط حقایق موجود ارضا شده است. در واقع وقایع مربوط به مساله را دریافت کرده و در پایگاه دانش به دنبال قانونی می­گردد که با ساختار وقایع موجود مطابقت داشته و راه­حل نهایی را با پیمایش در پایگاه داده بیابد. این فرایند را استنتاج می­نامند.
  • دو روش استنتاج پیشرو و استنتاج پسرو به عنوان استراتژی­های حل مساله در سیستم­های خبره          بکار می روند. یک موتور استنتاج ممکن است یکی یا هر دو را انتخاب کند. روش استنتاج پیشرو از واقعیات یا حقایق شروع به استدلال می­کند تا به نتایجی برسد که از این واقعیات ناشی می­شوند.   اسنتتاج پسرو،  با روشی معکوس استدلال می­کند به این ترتیب که سعی دارد از فرضیه­ای که باید ثابت شود به واقعیات یا حقایقی که پشتیبان این فرضیه هستند، برسد. انتخاب موتور استنتاج بستگی به نوع مساله دارد. در مسائل تشخیصی بهتر است با روش پسرو کار کنیم در حالی که در مسائل پیش­بینی، نظارت و کنترل، بهتر است از روش پیشرو استفاده کنیم.   

 

  • امکانات توضیح؛یکی از خصوصیات کلیدی سیستم­های خبره توانایی توضیح  استدلال پردازش       می­باشد. به هر حال برای بسیاری از سیستم­های خبره توانایی توضیح، چیزی به غیر از ردیابی نتایجی که در طول مراحل یک استنتاج توسط سیستم حاصل می­شود، نیست. به این معنی که امکان تفسیر    پردازش­ها، کاربر را متوجه می­سازد که سیستم چگونه به این نتایج رسیده است.
  • واسط کاربر؛ مکانیزمی است که به وسیله ان  سیستم خبره و کاربر با هم ارتباط برقرار می­کنند.
  • حافظه کوتاه مدت؛علاوه بر پایگاه دانش که به عنوان حافطه بلند مدت تلقی می­شود، حافطه         کوتاه مدت دیگری نیز مورد نیاز است تا مراحل مختلف یافتن پاسخ و مسیر طی شده از سوال به جواب را در خود نگه دارد.
  • فرد متخصص؛فردی که دارای دانشی تخصصی در حوزه­ای خاص باشد.

مهندس دانش؛مهندس دانش وظیفه جمع­اوری اطلاعات و علوم لازم در یک حوزه برای حل       مسئله­ی مشخص، و تبدیل این اطلاعات به فرم قابل درک برای کامپیوتر را بر عهده دارد[1]knowledge engineer

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26