شنبه 9 مرداد 1400 | Saturday 31 st of July 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-5- روش های استنتاج

 

سیستم خبره سیستمی است که از قابلیت تصمیم­گیری افراد خبره، تقلید می­کند. استنتاج یعنی رسیدن به دانش به وسیله استدلال. در واقع استنتاج شامل تکنیک­هایی است که سیستم خبره توسط انها مسائل را حل     می­کند.

در سیستم­های مبتنی بر قانون، موتور استنتاج یک قانون را برای تست انتخاب می­کند و بررسی می­کند که ایا شرایط این قانون صحیح هستند یا خیر. اگر صحیح باشد نتیجه قانون نیز درست است پس این قانون فعال شده و نتیجه به پایگاه دانش اضافه می­شود و یا در واسط کاربر نمایش داده شود. زنجیره پس رو، از نتیجه شروع   می­کند و سعی می­کند با اثبات شرایط به ان نتیجه برسد. زنجیره پیشرو، قوانین از ابتدا به انتها بررسی شده، اگر شرط درست باشد فعال شده و بعدی تست می­شود. درخت تصمیم، درخت تصمیم یک طرح نمایش دانش است و هم روشی برای استدلال درباره دانش می­باشد.

درخت AND-OR  :

یک نوع درخت یا شبکه که در نمایش مسائل پسرو مفید است. اهداف گره­ها را تشکیل می­دهند. هر هدف به اهداف فرعی تبدیل می­شود. کمان بین خطوط نشان می­دهد که احراز شرایط یک گروه ANDاست و فقط در صورتی ارضا می­شود که اهداف فرعی ارضا شده باشند. اهداف فاقد کمان ORهستند.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26