جمعه 22 آذر 1398 | Friday 13 th of December 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-2- دسته بندی سیستمهای پشتیبانی تصمیم بالینی:

 

 سیستمهای DSSاز جوانب مختلفی طبقه­بندی می شوند:

·نمایش اطلاعات: مثلا سیستمهای مبتنی بر درخت تصمیم یا قواعد تولیدی

·نوع تصمیم : مثلا تشخیصی یا درمانی

·زمینه پزشکی : مثلا سیستمهای مربوط به پزشکی داخلی یا جراحی

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26