شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-2-2- انواع سیستمهای پشتیبانی تصمیم در پزشکی از لحاظ روش و سیستم مورد استفاده

 

·الگوریتم­های بالینی: قواعد تولید هشدار در سیستم مانیتورینگ علائم حیاتی بیمار

·پایگاه داده بالینی (توابع تحلیلی): قواعد موجود برای نحوه درهم کنش داروها

·مدلهای پاتوفیزیولوژیکی ریاضی: مدلهای فارماکوکینتیک  برای محاسبه اثر تزریق دارو

·سیستمهای بازشناخت الگو: طبقه­بندی انواع مختلف گلبول سفید

·سیستمهای اماری: طبقه بندی ECGبا الگوریتمهای اماری

·سیستمهای تصمیم تحلیلی: محاسبه ریسک عمل جراحی

·استدلال سمبلیک یا سیستمهای خبره:  QMRبرای تشخیص در پزشکی داخلی

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26