یکشنبه 15 تیر 1399 | Sunday 5 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-6-1- شبکه بیزین

 

شبکه بیزین یک نمایش گرافیکی مبتنی­بر دانش است، که به صورت یک مجموعه از متغیرها، و روابط احتمالی بین انها، نمایش داده می­شوند. از طرفی شبکه­های بیزین،روشی برای توزیع احتمالی پیوسته بزرگ به صورت نمایی و روش فشرده می­باشند، که اجازه محاسبات احتمالی به طور موثر را می­دهند.انها از ساختار مدل گرافیکی برای ضوابط مستقل مابین متغیرهای تصادفی استفاده می­کنند. شبکه­های بیزین اغلب برای شرایط مدل احتمالی استفاده می­شوند، و به استدلال­های تحت شرایط نامشخص (احتمالی، عدم­قطعیت) کمک می­کنند.      همچنین شبکه بیزین برای نمایش توزیع احتمالی ویژه و اتصال توزیع بر روی همه متغیرها به صورت نودها در گراف نمایش داده می­شود. این توزیع با یک مجموعه از جدول احتمال شرطی مشخص می­شود. هر نود به جدول احتمال شرطی منتسب شده و توسط اطلاعات احتمالی کمی مشخص می­گردد. مدل ریاضی شبکه بیزین تئوری بیز است که در معادله 6-1، نشان داده شده است. تئوری بیز روابط شروط و احتمالات حاشیه­ای است. توزیع احتمال شرطی یک متغیر تصادفی از Aمی­باشد. توزیع احتمال شرطی Aبه شرط Bمعادل با احتمال Bبه شرط Aضرب در احتمال A، تقسیم بر احتمال Bمی باشد. در مفهوم CDSS، شبکه بیزین می­تواند برای محاسبه احتمالات وجود بیماری­های ممکنی که علائم معینی دارند، استفاده شود.

 

(6-1):

 

برخی از مزایای شبکه­های بیزین، شامل دانش و استنتاج از سیستم­های خبره در یک شکل احتمالی،کمک به تصمیم­گیری، بطوریکه اطلاعات جدید را در دسترس قرار می­دهد و بر مبنای احتمالات درست هستند که  برای بسیاری از مدل­ها  قابل اجرا می­باشد. 

برخی از معایب شبکه­های بیزین، شامل پیچیدگی، گرفتن دانش احتمالاتی برای بیماری­های ممکن، و    غیرقابل استفاده بودن ان،  برای سیستم­های پیچیده بزرگ که نشانه­های چندگانه­ای دارند، می­باشد. محاسبات بیزین  بر روی علائم چند­گانه همزمان، برای کاربر می­تواند، بسیار  طاقت فرسا باشد.

مثالی از شبکه­های بیزین، در زمینه CDSS، سیستم Iliadاست که استفاده از استدلال بیز را برای محاسبه احتمالات تشخیص­های ممکنی، که وابسته به علائم فراهم­شده هستند را،  ممکن می­سازد. این سیستم در       حال حاضر 1500 بیماری را پوشش می­دهد.

مثال دیگر سیستم، Dxplainکه از یک فرم اصلاح­شده منطق بیز،  استفاده می­کند. این CDSS، یک لیست رتبه­بندی شده، از بیماری­هایی که وابسته به علائم هستند را تولید می­کند .

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26