پنج شنبه 10 مهر 1399 | Thursday 1 st of October 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-6-7- استدلال مبتنی بر مورد

 

استدلال مبتنی بر مورد، یک روش تصمیم­گیری، مبتنی بر راه حل مسائل مشابه است. روش CBRتوانایی یادگیری قدرتمندی دارد، می­تواند از تجربیات گذشته، برای برخورد با مسائل جدید، استفاده کند. در    وضعیت­های متغیر و پویا،زمانی که شرایط ناشناخته و نوع درمان  نیز غیر واضح هستند، CBRروش استدلال مناسبی است. هنگام برخورد با یک بیماری نامشخص، روش CBR،در  پایگاه وضعیت­ها، موردی که بیشترین شباهت را با شرایط بیماری حاضر دارد را، انتخاب و نوع درمان ان را به عنوان راه حل پیشنهاد می­دهد.

 اطلاعات حاصل از درمان بیمار با وضعیت اولیه و نتایج حاصل از درمان برای استفاده­های موردی بعدی در  پایگاه داده­های اماری گذشته ذخیره خواهند شد.  در این سیستم  با گذشت زمان اطلاعات دقیقتر و در نتیجه امکان تصمیم­گیری بهتری ایجاد شده، سیستم DSSبا استفاده از همین بانک اطلاعاتی قادر به بهبود روند پشتیبانی تصمیم­گیری خواهد بود. در مواردی که برای یک بیماری درمان مشخصی، وجود نداشته باشد، و نیاز به تجربه افراد خبره داشته باشیم، می­توان از زیرسیستم دانش استفاده کرد. در این زیر سیستم نیز می­توان از یک سیستم خبره مبتنی بر قانون استفاده کرد.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26