یکشنبه 15 تیر 1399 | Sunday 5 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
منابع و مراجع

 

[1]- کاظمی، زهره و غضنفری، مهدی، اصول و مبانی سیستم های خبره.

[2]- اکبرپور شیرازی، محسن، توپچی، حسین، داده کاوی:مفاهیم، روش ها و کاربردها، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی صنایع، مقاله کاری به شماره:DM.WP.01.0.

[3]- دارلینگتون، کیس، موتمنی، همایون، سیستمهای خبره.

 [4]- کیخا،            مصطفی، عباسی،علی،مقدمه ای بر داده کاوی،دانشگاه تهران دانشکده برق و کامپیوتر،1388.

[5]- Turban, Efraim, Aronson, Jay E., Liang, Ting-Peng, DECISION SUPPORT SYSTEMS AND INTELLIGENT SYSTEMS, 7th Ed.

[6]- Niu, Li, Lu, Jie, Guangquan, Zhang, Cognition-Driven Decision Support for Business Intelligence.

[7]- Prabhu, S., Venkatesan, N., Data Mining and Warehousing.

[8]- Mentzas, Gregory, Intelligent Process Support for Corporate Decision Making, Depatment of Electrical and Computer Engineering National Technical University of Athens 2002.

[9]- Sebestyénová, Jolana, Case-based Reasoning in Agent-based Decision Support System, Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2007.

[10]- Foster, Darren, McGregor, Carolyn, El-Masri, Samir, A Survey of Agent-Based Intelligent Decision Support Systems to Support Clinical Management and Research, Health Informatics Research School of Computing and IT University of Western Sydney, 2009.

[11]- A.Musen, Mark, Shahar, Yuval, H.Shortliffe, Edward, Clinical Decision Support Systems 2009.

[12]- Diamond, Herbert, Johnson, Michael, Padman, Rema, Zheng, Kai, Clinical Reminder  System:A Relational DataBase Application for Evidence-Based Medicine Practice 2004.

[13]- www.wikipedia.com

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26